شقایق دریایی – دانشنامه تصویری برتر

شقایق دریایی

by زیست‌شناسی in ژوئن 17, 2016

شقایق دریایی از لحاظ ظاهری شبیه گیاه است اما در حقیقت جانوری گوشتخوار است که از میگوها و ماهی های کوچک تغذیه می کند.

 

دانشنامه تصویری فارسی

 

شقایق دریایی از لحاظ ظاهری شبیه گیاه است اما در حقیقت جانوری گوشتخوار است که از میگوها و ماهی های کوچک تغذیه می کند.

شقایق دریایی از لحاظ ظاهری شبیه گیاه است اما در حقیقت جانوری گوشتخوار است که از میگوها و ماهی های کوچک تغذیه می کند.

 

 

Leave a Reply