زیست‌شناسی

شقایق دریایی

شقایق دریایی از لحاظ ظاهری شبیه گیاه است اما در حقیقت جانوری گوشتخوار است که از میگوها و ماهی های کوچک تغذیه می کند.
توسط 14p.ir

شقایق دریایی از لحاظ ظاهری شبیه گیاه است اما در حقیقت جانوری گوشتخوار است که از میگوها و ماهی های کوچک تغذیه می کند.

 

دانشنامه تصویری فارسی

 

شقایق دریایی از لحاظ ظاهری شبیه گیاه است اما در حقیقت جانوری گوشتخوار است که از میگوها و ماهی های کوچک تغذیه می کند.

شقایق دریایی از لحاظ ظاهری شبیه گیاه است اما در حقیقت جانوری گوشتخوار است که از میگوها و ماهی های کوچک تغذیه می کند.

 

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment