آشپزی

شلغم زرد

توسط 14p.ir

شلغم زرد (نام علمی: Brassica napus subsp. rapifera) نام یک زیرگونه از گونه کلزا است.

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

 

(Visited 166 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment