تاریخ علوم انسانی و فلسفه

شيشه اشك

شیشه اشک همسران
توسط 14p.ir

شیشه اشک در گذشته های دور کاربرد خاص خود را دارد.

در گذشته های دور وقتی سربازان و فرمانده هان لشگر به جنگ می رفتند شیشه های کوچکی را نزد همسرانشان می گذاشتند که در نبود آنها اشک هایشان را در آن شیشه ها جمع کنند.

به محض بازگشت سربازان و فرماندهان از جنگ، شیشه های اشک را مورد بررسی قرار می دادند که ببینند در نبودشان چه مقدار اشک ریخته و یا اینکه همسر کدامشان اشک بیشتری ریخته است.

در ايران باستان، وقتى پادشاه از جنگ باز مى گشت، شيشه هاى اشك همسرانش را چك مى كرد تا ببيند كدام يك از آنها در نبود او بيشتر دلش برايش تنگ شده است.

دانشنامه تصویری فارسی

شیشه اشک همسران

شیشه اشک همسران

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

یک نفر نظر داده

Leave a Comment