زیست‌شناسی علوم پایه

صاریغ دم‌قلمویی شمالی

صاریغ دم‌قلمویی شمالی (نام علمی: Trichosurus arnhemensis) نام یک گونه از سرده صاریغ‌های دم‌قلمویی است.

 

Common-brushtail-possum-subspecies-arnhemensis-in-tree-at-night golden_possum normal_Nickolay_Tilcheff-BrushTail_06 Trichosurus_arnhemensis_-_Museo_Civico_di_Storia_Naturale_Giacomo_Doria_-_Genoa,_Italy_-_DSC03016 url url0 Z-stephenbarnett-darwinpossum صاریغ

(Visited 156 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment