عطسه – دانشنامه تصویری برتر

عطسه

by پزشکی, علوم پایه in مارس 29, 2015

zgzqpri8yyxha96gkwe

عطسه نوعی واکنش دفاعی بدن (رفلکس) به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات در هنگام بیماری است. مکانسیم عطسه خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضلات تنفسی است.

Man sneezing

رفلکس عطسه

رفلکس عطسه بسیار شبیه سرفه است به استثنای اینکه به جای مجاری تنفسی تحتانی مربوط به مجاری بینی است. محرک ایجاد کننده رفلکس عطسه در مجاری بینی است و ایمپالسهای آوران از طریق عصب پنجم به پیاز مغز تیره می‌روند که در آنجا رفلکس عطسه تحریک می‌شود. به این ترتیب مقدار زیادی هوا به سرعت از طریق بینی عبور می‌کند و به این ترتیب به پاک کردن مجاری بینی از مواد خارجی کمک می‌کند.

n00206336-t

زمانی که این عمل روی می‌دهد قفسه سینه شدیداً منقبض می‌شود. در همان زمان گلوت بسته می‌شود بطوری که تا قبل از بازشدن گلوت، هوا با فشار زیادی در پشت آن جمع می‌شود این حالت انفجاری هوا مقدار زیادی از ترشحات و مواد خارجی مانند میکروبها را پاک می‌کند و آنها را با فشار خارج می‌سازد. البته متأسفانه این رفلکس دفاعی خوب بدن مانند سرفه باعث گسترش بیماری می‌شوند .

adc4182ffe16ad5910cd07c61da7f910

اعتقادات

یک عطسه علامت صبر است.درجوابش می گویند عافیت باشه.و برای شکستن صبر هفت صلوات باید فرستاد.دو عطسه علامت جخد(جهد)است.باید تعجیل کرد.

Sneezing-Low

واژه شناسی

واژه ای عربی است و در فارسی آن را اشنوسه گویند.

aaaa-choo

فال عطسه

 

Fal-atse

Leave a Reply