شیمی علوم پایه فیزیک

علم سطح

توسط 14p.ir

علم سطح به بررسی پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی، که در سطح جداکنندهٔ دو فاز ماده اتفاق می‌افتد، می‌پردازد. مهمترینِ این سطوح شامل جامد-مایع، جامد-گاز، جامد-خلأ و مایع-گاز است.

این علم را می‌توان به دو بخش اصلیِ «فیزیک سطح» و «شیمی سطح» تقسیم کرد.
همچنین مفاهیمی چون «کاتالیزور نامتجانس»، «ساخت قطعات نیمرسانا» و «پیل سوختی» در دستهٔ «مهندسی سطح» قرار می‌گیرند.

ISSE15_poster ptcdaag111 surface science logo thumbnail.asp

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment