عهد نامه ترکمنچای ( 7 عکس )

by تاریخ, علمی, گوناگون in مارس 1, 2016

عهد نامه ترکمنچای عهدنامه ترکمانچای پیمانی است که ٣٠ اسفند۱۲۰۶در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشاه ایران میرزا ابوالحسن خان شیرازی و الله‌یار خان آصف‌الدوله و از سوی امپراتوری روسیه ایوان پاسکویچ حضور داشتند.

10_revayat_10

این معاهده بعد از عهدنامه گلستان و به دنبال شکست ایران در جنگ در قفقاز جنوبی و آذربایجان امضا شد و طی آن برخی قلمروهای دولت قاجار در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان از حکومت ایران سلب به روسیه واگذار شد.

3879_4yZ5QIJG

ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد.

129990_116

این معاهده به جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار پایان داد و دولت روسیه متعهد شد که از پادشاهی ولیعهد وقت عباس میرزا حمایت کند.

ghafghaz_map15_ghajarian Gulistan_treaty

 

IMAGE634870178128439679

map_bus_armenia

Leave a Reply