ادبیات علوم انسانی و فلسفه

فلکی شروانی

فلکی شروانی شاعر پارسی‌گوی ایرانی از قرن ششم هجری است.

نام او به روایت اکثر تذکره‌نویسان محمد و لقبش نجم‌الدین یا افصح‌الدین می‌باشد و فلکی تخلصی است که در اشعار او مکرر آمده و معاصرین هم به این نام او را خوانده‌اند. مولد اصلی او شماخی دارالملک شروان است، و اتفاق گذشتگان بر این که وی ستایشگر شروانشاهان است ممکن است مؤید این احتمال شمرده شود.

فلکی سخنگویی نغز و نازک‌خیال است و در حد ممکن از عبارات نامعمول احتراز کرده است. اشعار او تا حدی روان و از تکلفات ادبی برکنار و به رویهٔ مسعود سعد نزدیک است.

وفات او به نقل تقی‌الدین کاشی در ۵۸۷ هجری قمری و به گفتهٔ بعضی در ۵۷۷ هجری قمری بوده است.

افضل الدین ابراهیم بن علی خاقانی حقایقی شروانی

0abe57efbaf64b06d15a34727d58db04 52131eee69c817e7c50ac8f20336d818

(Visited 41 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment