فهرست خورشیدگرفتگی‌های دوران باستان (8 عکس) – دانشنامه تصویری برتر

Blog

فهرست خورشیدگرفتگی‌های دوران باستان (8 عکس)

by اختر شناسی, گوناگون in آگوست 19, 2016

این فهرست، حاوی برخی از مهم‌ترین خورشیدگرفتگی‌های دوران باستان است.

تاریخ
خورشیدگرفتگی
زمان (ساعت هماهنگ جهانی) نوع مدت مسیر گرفتگی یادداشت‌ها
آغاز میانه پایان
۲۴ ژوئن ۱۳۱۲ پ. م ۱۰:۴۴ کامل ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه آناتولی خورشیدگرفتگی مورسیلی
۱۵ ژوئن ۷۶۳ پ. م ۰۸:۲۳ کامل ۴ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۸ مه ۶۰۳ پ. م کامل شمال آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه
۲۸ مه ۵۸۵ پ. م ۱۴:۲۸ کامل ۶ دقیقه و ۵ ثانیه در خلال نبرد هالیس اتفاق افتاد و تالس نیز آن را پیش‌بینی کرد.
۱۷ فوریه ۴۷۸ پ. م کامل یونان گرفتگی در اول ماه مارس، پیش از حملهٔ خشایارشا به یونان رخ داد.
۳ اوت ۴۳۰ پ. م کامل یونان، دریای مدیترانه
۱ مارس ۳۵۷ پ. م کامل گرفتگی کامل در اورشلیم.
۴ ژوئیه ۳۳۶ پ. م کامل گرفتگی کامل در اورشلیم.
۲ آوریل ۳۰۳ پ. م کامل گرفتگی کامل در اورشلیم.
۱۴ مارس ۱۹۰ پ. م کامل گرفتگی کامل در کی‌یف، اوکراین.
۱۷ ژوئیه ۱۸۸ پ. م کامل گرفتگی کامل در کی‌یف، اوکراین.
۱۹ اکتبر ۱۸۳ پ. م کامل گرفتگی کامل در کی‌یف، اوکراین.
۱۹ ژوئیه ۴۱۸ کامل گرفتگی کامل در پرتغال که توسط هیداتیوس گزارش شده بود.
۲۳ دسامبر ۴۴۷ کامل گرفتگی کامل در پرتغال که توسط هیداتیوس گزارش شده بود.

118aaf9f-c460-4321-91ee-cecc02

5333202438_ca8b17cb84_b

طولانی‌ترین گرفتگی‌های کامل

تاریخ
خورشیدگرفتگی
مدت یادداشت‌ها
۷ آوریل ۳۷۳۶ پ. م ۱۲ دقیقه و ۰۷ ثانیه بین ۴۰۰۰ پیش از میلاد تا ۳۰۰۱ پیش از میلاد
۱۷ مه ۲۲۳۱ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه بین ۳۰۰۰ پیش از میلاد تا ۲۰۰۱ پیش از میلاد
۳ ژوئیه ۱۴۴۳ پ. م ۰۷ دقیقه و ۰۵ ثانیه بین ۲۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱۰۰۱ پیش از میلاد
۱۵ ژوئن ۷۴۴ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه بین ۱۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱ پیش از میلاد
۲۷ ژوئن ۳۶۳ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۴ ثانیه بین سال ۱ میلادی تا ۱۰۰۰ میلادی
۹ ژوئن ۱۰۶۲ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه بین ۱۰۰۱ میلادی تا ۲۰۰۰ میلادی

طولانی‌ترین گرفتگی‌های حلقوی

تاریخ
خورشیدگرفتگی
مدت یادداشت‌ها
۲۴ نوامبر ۳۱۲۵ پ. م ۱۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه بین ۴۰۰۰ پیش از میلاد تا ۳۰۰۱ پیش از میلاد
۱۶ دسامبر ۲۰۰۱ پ. م ۱۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه بین ۳۰۰۰ پیش از میلاد تا ۲۰۰۱ پیش از میلاد
۱۲ دسامبر ۱۶۵۶ پ. م ۱۲ دقیقه و ۰۷ ثانیه بین ۲۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱۰۰۱ پیش از میلاد
۲۲ دسامبر ۱۷۸ پ. م ۱۲ دقیقه و ۰۸ ثانیه بین ۱۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱ پیش از میلاد
۷ دسامبر ۱۵۰ میلادی ۱۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه بین ۴۰۰۰ پیش از میلاد تا ۷۰۰۰ میلادی

news327

jootix.ir--3649851298

The diamond ring shines during total solar eclipse observed from a ship sailing near Kita Iwojima, 1,040 kilometers (650 miles) south of Tokyo, Japan, at 11:33 a.m. on Wednesday, July 22, 2009. The longest solar eclipse of the 21st century pitched a swath of Asia from India to China into near darkness Wednesday as millions gathered to watch the phenomenon. (AP Photo/ Kyodo News, Akiko Matsushita) ** JAPAN OUT, MANDATORY CREDIT, FOR COMMERCIAL USE ONLY IN NORTH AMERICA **

Donald-Gardner4

77949623552457193622

19194324128522147112128184621135583167

Leave a Reply