زیست‌شناسی

قارچ تیره‌سر

توسط 14p.ir

قارچ تیره‌سر(نام علمی: Boletus edulis) نام یک گونه از سرده قارچ‌های بولتوس است.

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

 

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

قارچ تیره‌سر

 

(Visited 45 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment