تاریخ چهره های مرد مهندسی

ماشین متحرک

یک ماشین متحرک عجیب که در سال ۱۹۳۲ به وسیله ی جان آرچیبالد ساخته شد
توسط 14p.ir

ماشین متحرک

 

یک ماشین متحرک عجیب که در سال ۱۹۳۲ به وسیله ی جان آرچیبالد ساخته شد و
می توانست به سرعت ۲۵ مایل در ساعت دست یابد .

 

یک ماشین متحرک عجیب که در سال ۱۹۳۲ به وسیله ی جان آرچیبالد ساخته شد

یک ماشین متحرک عجیب که در سال ۱۹۳۲ به وسیله ی جان آرچیبالد ساخته شد

 

دانشنامه تصویری فارسی

 

(Visited 90 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment