مالیه ریاضیاتی – دانشنامه تصویری برتر

مالیه ریاضیاتی

by ریاضیات, علوم پایه in ژانویه 21, 2015

ریاضیات مالی شاخه ای از ریاضیات کاربردی و مرتبط با بازارهای مالی است. موضوع آن رابطه نزدیکی با مبانی اقتصاد مالی دارد که با بسیاری از تئوری ها در ارتباط است. به طور کلی ریاضیات مالی، مدل های ریاضی و عددی ای را که اقتصاد مالی پیشنهاد داده، توسعه می دهد. برای مثال، درحالیکه یک اقتصاددان مالی بر روی دلایل ساختاری قیمت سهام یک شرکت مطالعه می کند، یک ریاضیدان مالی قیمت سهام را به عنوان داده می گیرد و سعی می کند با استفاده از حسابان تصادفی (stochastic calculus) ارزش واقعی مشتقات آن سهام را بدست آورد.

amazram e96d9eaeee0a6ec110cc0d277f3b4323ip402226eqn20 WsfuN

 

در کاربرد ریاضیات مالی همپوشانی زیادی با رشته مهندسی مالی دارد.

Leave a Reply