ماهیان استخوانی (9 عکس) – دانشنامه تصویری برتر

ماهیان استخوانی (9 عکس)

by زیست‌شناسی in آگوست 11, 2016

ماهیان استخوانی (نام علمی: Osteichthyes) نام یک فرارده از زیرشاخه آرواره‌داران است.

3290075-The-class-Osteichthyes-Order-Salmoniformes-Family-Salmonidae-Cuvier-Genus-Taymeni-Hucho-Gunther-Inha-Stock-Photo

esox_lucius1-14515A2C1624460DA6B

oste008b

گوشتی‌بالگان
تهی‌خار تهی‌خار
آویزبالگان
شش‌ماهی شش‌ماهی کوئینزلند
چهاراندام‌ریختان
پرتوبالگان
Cladistia اژدرسانان
Actinopteri
غضروفیان تاس‌ماهی‌سانان
نوبالگان
درست‌استخوانان
درازباله‌سانان
ماهی سرسوسماری
تکمیل‌استخوانان
Elopomorpha
بانوماهی‌سانان
استخوان‌ماهی‌سانان
پشت‌خاره‌سانان
مارماهی‌سانان
Osteoglossocephalai
زبان‌استخوانی‌ریختان زبان‌استخوانی‌سانان (incl. ماه‌چشم‌سانان)
Clupeocephala
Otomorpha
Clupei شگ‌ماهی‌سانان
ماهیان سربرهنه
استخوانچه‌داران
Anotophysa خامه‌ماهی‌سانان
Otophysa
کپورماهی‌سانان
Characiphysae
برق‌ماهی‌سانان
تتراسانان
گربه‌ماهی‌سانان
Euteleosteomorpha
Lepidogalaxiiformes
آزادماهی‌واران
سیمین‌ماهی‌سانان دریایی
اخترماهیان
آزادماهیان (incl. اردک‌ماهی‌سانان)
Stomiatii
سیمین‌ماهی‌سانان
اژدهاماهی‌سانان
Neoteleostei
نرم‌بینی‌ماهی‌سانان
Eurypterygia
لوله‌سانان لوله‌سانان
Ctenosquamata
فانوس‌ماهی‌سانان
خارریختان

muskellunge_usfws-14515A4087E477456D5

oste020bporcupinefish1367278148800

oste025b

queen_triggerfish1367278473468

rainbow_trout-14515ADC0F17B0AF1C6

Leave a Reply