باستان شناسی تاریخ جامعه شناسی جغرافیا علوم انسانی و فلسفه

متحدین ماهان

متحدین ماهان یک کنفدراسیون ضعیف بود که از قرن اول پیش از میلاد تا قرن سوم میلادی دوام یافت و مقر آن در کره جنوبی امروزی واقع بود. پس از فروپاشی گوجوسان، اتحادیه‌های مانند ماهان، جیهان و… تشکیل شد. در این زمان شکل گیری امپراتوری بویو باعث کم رنگ شدن نقش ماهان در شبه جزیره شد.

180px-Ancient_Korea_Taihougun b0b6326ebe32e507ccafc354bfa9b6e3 korean-history-14-638 Mahan

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment