جامعه شناسی

متوسط عمر مردم آندورا

متوسط عمر مردم آندورا
توسط 14p.ir

 

متوسط عمر مردم آندورا

 

متوسط عمر مردم آندورا ۸۴ سال می باشد! این کشور بین دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار دارد و جمعیت آن فقط  ۸۴ هزار نفر است .

 

متوسط عمر مردم آندورا

متوسط عمر مردم آندورا

 

دانشنامه تصویری فارسی

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment