متوسط عمر مردم آندورا – دانشنامه تصویری برتر

متوسط عمر مردم آندورا

by جامعه شناسی in ژوئن 12, 2016

 

متوسط عمر مردم آندورا

 

متوسط عمر مردم آندورا 84 سال می باشد! این کشور بین دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار دارد و جمعیت آن فقط  84 هزار نفر است .

 

متوسط عمر مردم آندورا

متوسط عمر مردم آندورا

 

دانشنامه تصویری فارسی

Leave a Reply