اجتماعی اخبار پزشکی

مجله ی چاپ شده مردان برای مقابله با تعصبات برای بیماران ایدزی ( مقاله اختصاصی )

توسط 14p.ir
Magazine Produces Issue Printed In HIV Positive Blood To Confront Prejudices

Magazine Produces Issue Printed In HIV Positive Blood To Confront Prejudices

ساعتچی ساعتچی مدیر مجله ماهانه مردان سوییس با تییر پر معنی ایدز کار خود را شروع کرده است در می امسال ۳۰۰۰ نسخه ی چاپ شده آغشته به جوهر خون ایدز بود برای درکشان همچنین درک اجتماعی این بیمارانی که هر چند دلشان نمیخواسته و اچ ای وی دارند خواسته است مردم دست به دست هم این تنگنا را پایان دهند .
خون است که به جوهر شماره های آینده Vangardist تزریق شده است توسط سه نفریی با این بیماری زندگی می کنند اهدا شده است.

تیم ما برای ترجمه مقاله های خارجی کوتاه ترجمه میکند تا بیشتر بتواند مطالب گوناگون به انتشار بگذارد . ما تمام این خدمات را رایگان به شما عرضه میداریم

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment