آشپزی

نان رول

توسط 14p.ir
نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول یا بروتشن نوعی نان است که خمیر بعد از بار نخست ور آمدن تقسیم شده و بصورت گرد در می‌آید سپس خمیر یک بار پهن شده و بعد از آنکه بصورت رول شکل داده شد، بعد از بار دوم ور آمدن پخته می‌شود. این نان دارای اشکال گوناگونی است. در یکی از اشکال مرسوم، خمیر این نان بصورت مثلث دراز باز شده و از طرف پهن به طرف باریک پیچانده می‌شود. نانی بسیار محبوب و نرم و لطیف است. در نوعی از آن به نسبت، کرهبیشتری بکار می‌رود و رول کره‌ای نامیده می‌شود. بیشتر به عنوان غذای اصلی استفاده می‌شود.

Bread_rolls

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

نان رول

(Visited 128 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment