Blog

نحوه فریزکردن لوبیا سبز

by آشپزی in ژوئن 13, 2016

نحوه  فریزکردن لوبیا سبز

1 – تا جایی که می‌توانید لوبیا سبزها را تازه انتخاب کنید.

2- لوبیا سبزها را با آب سرد شسته و خشک کنید.

3- انتهای لوبیاها را بگیرید سپس آن‌ها را به هر اندازه که مایلید برش بزنید.

4- لوبیا سبزها را به سرعت درون آب در حال جوش بریزید، درب ظرف را گذاشته و به مدت 3 دقیقه آن‌ها را بجوشانید.

5- با استفاده از یک چنگال بزرگ لوبیا سبزها را از درون آب جوش بیرون آورده سپس آن‌ها را فوری درون ظرف حاوی آب یخ بریزید. سه دقیقه صبر کرده سپس آن‌ها را از درون آب بیرون آورده و خوب خشک کنید.

دانشنامه تصویری فارسی

نحوه فریزکردن لوبیا سبز

نحوه فریزکردن لوبیا سبز