تاریخ

نخستین جنگ صلیبی

توسط 14p.ir

نخستین جنگ صلیبی (۱۰۹۶–۱۰۹۹) اردوکشی نظامی کلیسای کاتولیک اروپا بود که برای بازپس گیری سرزمین مقدس که طی فتوحات اسلامی سرزمین شام به دست مسلمانان افتاده بود (۶۳۲–۶۶۱)، شکل گرفت. سرانجام، این اردوکشی به فتح اورشلیم در سال ۱۰۹۹ منجر شد. این جنگ به دستور پاپ اوربان دوم در ۲۷ نوامبر سال ۱۰۹۵ با هدف اولیهٔ پاسخ به درخواست امپراتور بیزانس، آلکسیوس یکم، آغاز شد. امپراتور آلکسیوس یکم از داوطلبان غربی درخواست کرده بود تا به یاری او بیایند تا حملات ترکان سلجوقی از آناتولی (آسیای صغیر) را دفع کنند. اما این هدف فرعی به زودی به یک هدف اصلی تبدیل شد: فتح دوبارهٔ شهر اورشلیم و سرزمین مقدس و هم چنین رهایی بخشیدن مردم مسیحی مشرق زمین

c_croisade3_saladin SiegeofAntioch فراماسونری-چیست-؟2 579530_168544333276874_1821673582_n

560380_168323239965650_805662579_n

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment