نخستین روزنامه نگار زن ایرانی – دانشنامه تصویری برتر

Blog

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی

by تاریخ, چهره های زن in ژوئن 19, 2016

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی!

مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند.

دانشنامه تصویری فارسی

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی

Leave a Reply