تاریخ چهره های زن

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی
توسط 14p.ir

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی!

مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند.

دانشنامه تصویری فارسی

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی

نخستین روزنامه نگار زن ایرانی

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment