پزشکی علوم پایه

نشانگان آگلوتینین سرد

نشانگان آگلوتینین سرد نوعی کم‌خونی همولیتیک خودایمن (اتو ایمیون) است. و مانند هر کمخونی همولیتیک خودایمن دیگری به انواع اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. در این نشانگان نیز مانند بقیه کمخونی‌های همولیتیک اتو ایمن پادتن‌هایی در بدن ایجاد می‌شوند که به غشا گویچه‌های سرخ متصل می‌شوند و باعث تخریب گویچه‌های سرخ می‌شوند. در نشانگان آگلوتینین سرد به طور خاص این پادتن‌ها در دمای پایین تری واکنش نشان می‌دهند و به پروتئین‌های غشا گویچه‌های سرخ متصل می‌شوند.

a394d632ce7dd8191dcb340881ee326c

نوع اولیه

نوع اولیه نشانگان آگلوتینین سرد در نوع اولیه پادتن‌ها به صورت تک‌دودمانی (مونو کلونال-monoclonal) هستند و علت خاصی برای بروز بیماری شناخته نشده است. این فرم از بیماری معمولاً مزمن است و بعد از دهه پنج زندگی بروز می‌کند.

230px-Coldagglutinin.svg 2014021840_index

نوع ثانویه

نوع ثانویه نشانگان آگلوتینین سرد می‌تواند ثانویه به بیماریهای مختلفی بروز کند. در انواع تک دودمانی معمولاً بیماری مزمن است و در بزرگسالانی مبتلا به بیماریهای زیر دیده می‌شود: نیوپلاسم سلول‌های B – ماکروگلوبلولینمی والدنشتروم – لنفوم – لوسمی انفویید مزمن – میلوم

تغییر رفتاری

افزون بر مراقبتهای پزشکی به دلیل فعال شدن این نوع کمخونی در هوای سرد، نکات زیر توصیه می شود:

  • دوری کردن از هوای سرد با پوشیدن لباس گرم
  • پوشیدن دست کش هنگام کار با یخچال فریزر
  • گرم کردن خودرو در هوای سرد پیش از سوار شدن
(Visited 44 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment