بهداشت و سلامتی پزشکی

نگاه کردن شیرخوار در اینه

نگاه کردن شیرخوار در اینه
توسط 14p.ir

نگاه کردن شیرخوار در اینه بین ۳تا۷ماهگی ، به او کمک می کند تا خود را به صورت یک شخص جدا ببیند و بشناسد.

دانشنامه تصویری فارسی

 

نگاه کردن شیرخوار در اینه

نگاه کردن شیرخوار در اینه

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment