همیسکرپیدائه – دانشنامه تصویری برتر

همیسکرپیدائه

by زیست‌شناسی, علوم پایه in نوامبر 26, 2014

همیسکرپیدائه (همیسکرپیدائه (نام علمی: Hemiscorpiidae) نام یک تیره از راسته کژدم است.نام علمی: Hemiscorpiهمیسکرپیدائه (نام علمی: Hemiscorpiidae) نام یک تیره از راسته کژدم است.idae) نام یک تیره از راسته کژدم است.

ad897048-3b2b-40e0-8821-fb68485f174e

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: گیره‌داران
رده: عنکبوتیان
راسته: کژدم

تیره:Hemiscorpiidae

2c6ad99d-4ef8-4ad8-bc74-2b603c0f7bcd

Leave a Reply