هنر نوگرا – دانشنامه تصویری برتر

هنر نوگرا

by ادبیات, علوم انسانی و فلسفه, فرهنگ و هنر in مارس 27, 2015

Mondrian

هنر نوگرا یا هنر مدرن (به انگلیسی: Modern art) جنبش یا مکتبی هنری است که در غالب مجموعه‌ای از جریان‌های اصلاح‌طلبانه فرهنگی در هنر، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی، طی سه دهه قبل از سال ۱۹۱۴ به وجود آمد.

jackson_pollock01

نوگرایی، فرایند و جریان تاریخی است که در عرصه‌های متنوع و مختلفی چون فلسفه، علم، سیاست، اقتصاد و هنر تأثیر مستقیم گذاشت. عبارت مدرنیسم جنبش‌های زیاد سیاسی، فرهنگی و هنری را در بر می‌گیرد که ریشه در تغییرات جوامع غرب در پایان قرن نوزده و آغاز قرن بیستم دارند.

_pavel_filonov_animals.si

نوگرایی اندیشه‌ای است که بر قدرت انسان برای ایجاد، بهبود و تغییر شکل محیط اطرافش، با استفاده از علم، تکنولوژی و آزمایش‌های عملی، تاکید می‌کند.

117-2008082114816-4

مراحل مدرنیسم

  • شروع مدرنیسم، ۱۹۱۰- ۱۸۹۰
  • انفجار مدرنیسم، ۱۹۳۰-۱۹۱۰
  • نسل دوم مدرنیسم، ۱۹۴۵-۱۹۳۰
  • مدرنیسم بعد از جنگ جهانی دوم
  • مدرنیسم در دهه ۶۰ و پس از آن

Leave a Reply