آشپزی

وجی‌برگر

توسط 14p.ir

وجی‌برگر (همبرگر گیاه‌خواران) گونه‌ای ساندویچ شبیه به همبرگر است که در آن گوشت یا هرگونه مواد غذایی حیوانی به کار نرفته است. در جاهایی مانند هند که گیاه‌خواری گسترده است، مکدونالدز و مرغ سوخاری کنتاکی وجی برگر سرو می‌کنند.

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

مواد تشکیل دهنده

برای پخت وجی‌برگر از فرمول‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. فرمول‌های مختلف وجی‌برگر عموما شامل پروتئین‌های بافت‌دار گیاهی مانند گوشت سویا، گندم، جوانه‌ی گندم، قارچ و دانه‌های دیگر است.

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

وجی‌برگر

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment