علوم کاربردی فناوری

پادکار

پادکار یا اقدام متقابل در علوم نظامی به سامانه‌ای گفته می‌شود که برای جلوگیری از به هدف خوردن یک جنگ‌افزار حسگر طراحی شده‌است.

پادکارها معمولاً شناسه‌های الکترومغناطیسی و صوتی هدف را تغییر می‌دهند تا بدین‌وسیله رفتار رهیابی و حسگرانه تهدیدکنندهٔ شلیک‌شده (برای نمونه موشک‌ها) را عوض کنند. به این‌گونه اقدامات اصطلاحاً پادکارهای «نرم‌کُش» گفته می‌شود.

اقداماتی که به‌طور فیزیکی با یک تهدیدکننده درگیر می‌شوند و از این طریق سرجنگی یا بار مفید آن را نابود یا مسیرگردانی می‌کنند اصطلاحاً پادکارهای «سخت‌کش» نامیده می‌شوند.

300px-F-16_MLU_of_Royal_Netherlands_Air_Force's_Solo_Display_Team_(reg._J-055),_flares,_Radom_AirShow_2005,_Poland

یک اف۱۶ نیروی هوایی سلطنتی هلند در حال شلیک پادکار (مُنوَّرها) به هنگام نمایش تکی در نمایش هوایی ردوم، سال ۲۰۰۵.

2-infared-missiles AIR_AC-130U_Jettisons_Flares_lg CH-46E-Sea-Knight-Countermeasure-Test counter-measures-over-afghanistan

(Visited 100 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment