پالمیه – دانشنامه تصویری برتر

پالمیه

by آشپزی in دسامبر 29, 2015
پالمیه

پالمیه

پالمیِه (به فرانسوی: Palmier) یک نوع شیرینی به شکل قلب است که از خمیر هزار لا درست می‌شود. پالمیر به معنای درخت نخل است. این نامگذاری به علت شباهت این شیرینی با برگ درخت نخل است. در این نوع شیرینی خمیر هزار لا سه سری یا ۶ بار تا می‌شود. در هنگام عمل تا کردن در نوبت پنجم و ششم بر روی خمیر پهن شده شکر پاشیده می‌شود.

شیرینی پالمیه

شیرینی پالمیه

پالمیه

پالمیه

شیرینی فرانسوی

شیرینی فرانسوی

پالمیه

پالمیه

Leave a Reply