پختیک – دانشنامه تصویری برتر

پختیک

by آشپزی, فرهنگ و هنر in مارس 13, 2016

پختیک یا پختک یکی از تنقلات و غذاهای قاینات و جنوب خراسان است. در فصل پائیز و با شروع سرما چغندر قرمز و یا چغندر قند را از زمین جمع آوری نموده و بخشی از آن را در دیک می پختند و سپس آنها را در فضای آفتاب خشک می کردندلبوی خشک شده یا چغندر پخته شده را داخل کیسه های پارچه نگهداری می کردندو در طول زمستان به عنوان غذا و یا تنقلات استفاده می شد.

 

پختیک

 

Leave a Reply