پوشاک حیوانات – دانشنامه تصویری برتر

Blog

پوشاک حیوانات

by اخبار, سرگرمی, گوناگون in نوامبر 23, 2015

پوشاک حیوانات به گونه ای است که کسانی که حیوانات خانگی خود را در محلی میبرند که نیاز است محل را کثیف نکنند استفاده کنند

هر کسی که به راه رفتن سگ خود را در مکان های عمومی میرود به دنبال این است که سگ کار بدی نکند تا باعث آزار دادن دیگران نشود . مدفوع سگ یا حیوان شما این گونه نگهداشته میشود و اجازه می دهد تا صاحب حیوان خانگی بعدا این پوشک را تعویض کند .

پوشاک-سگ

 

Leave a Reply