اخبار سرگرمی گوناگون

پوشاک حیوانات

توسط 14p.ir

پوشاک حیوانات به گونه ای است که کسانی که حیوانات خانگی خود را در محلی میبرند که نیاز است محل را کثیف نکنند استفاده کنند

هر کسی که به راه رفتن سگ خود را در مکان های عمومی میرود به دنبال این است که سگ کار بدی نکند تا باعث آزار دادن دیگران نشود . مدفوع سگ یا حیوان شما این گونه نگهداشته میشود و اجازه می دهد تا صاحب حیوان خانگی بعدا این پوشک را تعویض کند .

پوشاک-سگ

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment