اجتماعی

پیوند مادرانه

توسط 14p.ir

220px-MaternalBond

پیوندِ مادرانه به ارتباط عاشقانه میانِ مادر و فرزند اشاره دارد. این رابطه و مفهوم می‌تواند با بارداری و زایمان و نیز در طیِ رابطه‌ای پایدار و ناهموند همچون فرزندخواندگی شکل گیرد.

MotherKid

 

دورهٔ بارداری

برخی معتقدند که جنینِ در حالِ رشد در شکمِ مادر می‌تواند ضربانِ قلبِ مادرِ خود را بشنود و تواناییِ پاسخ دهی به لمس یا حرکت را دارد. در ماهِ هفتمِ بارداری، دو سوم از زنان گزارشِ یک پیوندِ مادرانهٔ قوی با فرزندِ متولد نشدهٔ خود را داده‌اند.

baby-hand-100615-new-daily

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment