باستان شناسی تاریخ

پیچال‌پری

پیچال پَری نام یکی از موجودات تخیلی در هندوستان و پاکستان است.
توسط 14p.ir

پیچال پَری نام یکی از موجودات تخیلی در هندوستان و پاکستان است.

در باور برخی از روستائیان دامنه‌های هیمالیا، پیچال‌پری زنی فراطبیعی و زیبا است که پاهای آن در جهت برعکس قرار دارد.

مردم بیشتر، پیچال پری‌ها را موجوداتی آسیب‌رسان می‌دانند.

بخش نخست واژه یعنی پیچال در هندی به معنی پیچیده و وارونه است بخش دوم واژه یعنی پری همان پری فارسی است.

دانشنامه تصویری فارسی

 

پیچال پَری نام یکی از موجودات تخیلی در هندوستان و پاکستان است.

پیچال پَری نام یکی از موجودات تخیلی در هندوستان و پاکستان است.

(Visited 113 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment