ادبیات

چاقوی پاکت نامه

توسط 14p.ir

چاقوی پاکت نامه ابزاری است شبیه چاقو که برای بازکردن پاکت‌های نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چاقوی پاکت نامهٔ ژاپنی

چاقوی پاکت نامهٔ ژاپنی

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment