تاریخ جامعه شناسی علوم انسانی و فلسفه

چن شو

توسط 14p.ir

چن شو (به چینی: Chen Shou-陈寿) تاریخ‌نگار اهل چین بود که در اواخر دورهٔ سه امپراتوری و دودمان جین (۴۲۰–۲۶۵) زندگی می‌کرد. وی بیش‌تر به دلیل نگارش حوادث سه پادشاهی که گزارشی تاریخی دربارهٔ دودمان هان و دورهٔ سه امپراتوری است، شناخته می‌شود. این کتاب، رخدادهای مربوط به شورش دستار زرد در سال ۱۸۴ تا اتحاد سه پادشاهی تحت حاکمیت دودمان جین را در بر می‌گیرد.

0c5803ea15515e122ff45e26103437a9 111-Chen-Shou 3102413472871 Chen Shou-چن شو

 

(Visited 136 times, 2 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment