چهاراندامان (9 عکس) – دانشنامه تصویری برتر

چهاراندامان (9 عکس)

by زیست‌شناسی in آگوست 11, 2016

چهاراندامان (Tetrapoda) به هر جانوری اطلاق می‌شود که دارای چهار اندام باشد. پستانداران، پرندگان، دوزیستان، خزندگان چهارعضوی هستند. مارها و دیگر خزندگان بدون دست و پا اجدادشان به چهاراندامان باز می‌گردد. موجودات چهارعضوی از گوشتی‌بالگان در دوران دوونین مشتق شدند. این موجودات در حال حاضر در زمرهٔ تکامل‌یافته‌ترین جانوران هستند.

CaerorhahisDBsmall

Ichthyostega_model

IchthyostegaAcanthostega

ریشه

ظهور چهاراندامان به زمانی بازمی‌گردد که دو گروه از مهره‌داران وجود داشتند ماهی‌ها و چهاراندامان. این تقسیم بندی بر اساس سیستم تنفس، جهت یابی حیوان در آب و توانایی حرکت برروی خشکی است، تغییراتی که در ۵۷ میلیون سال دوره دوونین به وقوع پیوست.

آکانتوستگا Jarvik 1952
ایکتیوستگا Save-Soderbergh 1932
Hynerpeton bassetti Daeschler et al. 1994
Tulerpeton
Whatcheeriidae
Crassigyrinus scoticus
درخورمازه Holmes & Carroll 1977
Gephyrostegidae
Eoherpeton watsoni Panchen
Embolomeri
Seymouriamorpha
Crown group چهاراندامان
خزنده‌شکلان
Crown آب‌پرده‌داران (Reptiles, birds, and mammals)
سراسرخاینده‌شکلان
پوک‌مهرگان
سمندرک‌وشان
Adelospondyli
پنهان‌پایان
Microsauria
Tuditanomorpha
Microbrachomorpha
Lysorophidae
Microbrachomorphs
Crown نرم‌دوزیستان* (Modern amphibians)
Tuditanomorphs
Baphetidae
بریده‌مهرگان
Colosteidae
Edopoidea
Rhachitomi
دویناخزندگان
خوش‌دست‌وپا
?آب‌شش‌خزندگان
کشیده‌سیماواران
Dissorophoidea
پایه‌گذارخزنده‌واران
سفت‌مهرگان
?Peltobatrachus pustulatus (Panchen, 1959)
?Lapillopsidae
?لیدکرینایان
سوسماران راین
Rhytidosteidae
چیگوتیسوریان
اریب‌خزندگان
کوتاه‌پایان
سینه‌دندان‌خزنده‌واران
جلوخزنده‌واران
روزنه‌خزنده‌واران

عصر ماهی‌ها

دوره دوونین به عنوان دوره ماهی‌ها یاد می‌شود چرا که تعداد بیشماری از ماهی‌ها منقرض شده و یا ماهی‌ها موجود در این دوره گسترش یافتند. در بین آنها ماهی‌های غضروف دار اولیه در ابتدای این دوره بودند. آنها دارای خصوصیاتی بودند که از ماهی‌ها جدا می‌شدند. آبشش آنها مانند کوسه‌های ابتدایی باز نمی‌شد و در پشت استخوانهای حفاظ آبششها پنهان بودند استخوانهای سر آنها هم با کوسه‌ها تفاوت داشت دارای کیسه هوا بودند برای اینکه در یک سطحی از آب بدون اتلاف انرژی باقی بمانند.

simplified-tetrapod-cladogram-July-2011

CapetusDB241

Marine Iguana (Amblyrhynchus cristatus), population of Santa Cruz Island, Galapagos, Ecuador, South America

Hyloplesion

ichthyostega_bw_2_copy-142FC2C52B270D05996

ششها قبل از خشکی

طی چند میلیون سال کیسه هوا تکامل یافت و به شش تبدیل شد این تکامل فقط در بعضی از ماهی‌ها از جمله در ماهی‌های آبهای آزاد انجام شد در این مورد فرضیه‌های زیادی وجود دارد در دوران دوونین اکسیژن آب کم بود این موجودات اکسیژن را در کیسه هوای خود ذخیره کنند و در یک سطح معین آب باقی بمانند و به تنفس ادامه داده و مانند کوسه‌ها برای تنفس حرکت نکنند. همچنین کیسه هوا احتیاج به خون دارد در ماهی‌ها این کار توسط قلب انجام می‌شود هوای این کیسه با هوای خون جانور مخلوط می‌شود همچنین دی اکسید کربن از قلب به کیسه هوا منتقل می‌شود مانند سمندر

از باله تا پا

چهاراندامان اولیه می‌توانستند در آبهای کم عمق وارد شوند و از بالهایشان به عنوان پدال استفاده کنند و می‌توانستند در این نواحی از گیاهان تغذیه کنند و یا در آنجا برای شکار کردن مخفی شوند آنها حتی دارای آرنج و زانو هم بودند تا در این نواحی بهتر زندگی کنند.

دوران دوونین

تحقیقات جنیفر کلارک و همکارانش نشان می‌دهد که موجوداتی مانند آکانتوستگا با زندگی بر روی خشکی تطابق یافته بودند از زمان ظهور تیکتالیک و ایکتیوستگا این موجودات توانستند بر روی خشکی پراکنده شوند

سنگواره چهاراندامان آغازین

نه نوع فسیل چهاراندامان اولیه تشریح شده‌است. بیشتر آنها در گرینلند و آمریکای شمالی کشف شده‌اند این چهارعضوی‌ها بر روی خشکی زندگی نمی‌کردند زیرا که این موجودات از دوران کربونیفر بر روی خشکی گسترش یافتند این موجودات در ابتدا در آبهای کم عمق و گل و لای می‌زیستند. چرا این موجودات به خشکی آمدند هنوز یک بحث مهم بین دانشمندان است ولی یک دلیل اصلی این است که این موجودات بدلیل داشتن شش می‌خواستند دنیای بیرون آب را هم تجربه کنند و نیز محیط خشکی برای آنها امن بود

از آب به خشکی

در ابتدا این موجودات نمی‌توانستند زیاد از آب دور شوند اما با گذشت زمان توانستند به جاهای دورتر دست بابند و مدت زمان بیشتری را در خشکی سپری کنند. این موجودات برای تخم ریزی وشکار به آب بازمی‌گشتند (مانند ایکتیوستگا)موجوداتی که توانستند به خوبی با خشکی سازگاری یابند چهاراندامان کوچک بودند. بعدها این موجودات از لحاظ اندازه بزرگ شدند.

چهاراندامان دوران کربونیفر

از دهه ۹۰ یک فاصله ۳۰ میلیون سالی بین فسیلهای دوران دوونین و فسیلهای اواسط دوران کربونیفر وجود داشت. ستون فقرات و دست و پای آنها کاملاً با محیط خشکی سازگاری یافته بود. انگشت‌های دست و پای آنها هم به تعداد معمولی ۵ رسیده بود.

چهاراندامان دوران میان‌زیستی

در این دوره بخاطر انقراض گسترده پرمین تریاسیک تعداد زیادی از آنها از بین رفتند. چهارعضوی‌های بزرگ منقرض شدند و یا از تعداد آنها کم شد. دانشمندان معتقداند چهارعضوی‌هایی که دارای تنوع غذایی زیادی بودند و یا در چند اکوسیستم زندگی می کردند نجات یافتند. بعضی از دانشمندان معتقدند که یک ترمیم برای موجودات موجود انجام شد و آن هم بعد از ۴ تا ۶ میلیون سال و بعضی دیگر آن را اواخر دوره تریاسیک میدانند.

یک گروه کوچکی از چهاراندامان به نام دوکاوان توانستند گسترش یابند (از جمله دایناسور ها) در اواخر دوره میان‌زیستی و پرندگان به عنوان دایناسور پرنده در اواسط دوره ژوراسیک .یک گروه دیگر هم نام سینودت که نیای پستانداران است گسترش یافت و در دوره نوزیستی تکامل یافت.

چهاراندامان زنده

بعد از انقراض بزرگ پایان دوره میان‌زیستی موجودات زیر باقی ماندند

دوزیست یان: شامل قورباغه ها، وزغ ها، سمندر ها و نوعی از مارهای دوزیست

سوسماریان: شامل مارمولک و مار هاو تمساح ها

لاکپشت ها: شامل لاک پشت های خشکی و دریایی

سیناپسیدها: شامل پستانداران

پرنده ها: شامل پرنده های امروزی

Trematosaurus1DB

Leave a Reply