کاهش سو تغذیه

by بهداشت و سلامتی, پزشکی in نوامبر 1, 2016

 

•    آموزش همگانی تغذیه با امکانات موجود
•    آموزش کارکنان بخش های مختلف
•    افزایش دسترسی فیزیکی به غذا ازطریق کشت و تولید و عرضه مواد غذایی
•    افزایش دسترسی اقتصادی به غذا ازطریق طرحهای اشتغال زایی وطرحهای خودکفایی
•    افزایش پوشش خدمات بهداشتی اولیه (تنظیم خانواده، ایمن سازی، پایش رشد کودک، کنترل اسهال و عفونتهای تنفسی، ترویج تغذیه با شیرمادر)
•    بهسازی محیط و سالم سازی آب آشامیدنی
•    سواد آموزی به ویژه با سواد نمودن زنان

A woman holds her malnourished child at a therapeutic feeding center at al-Sabyeen hospital in Sanaa May 28, 2012. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

درمان سوء‌تغذیه

 

اهداف درمان در این بیماران تشخیص و درمان همه مشکلات تهدید‌کننده زندگى و بهبود تغذیه آنها به‌نحوى است که میزان قابل قبولى وزن اضافه کنند و به وزن طبیعى برسند. در کودکان، این هدف شامل تحریک تکامل ذهنى و جلوگیرى از عود بیمارى و حفظ تداوم رشد طبیعى آنها پس از ترخیص از بیمارستان مى‌باشد.


درمان در چند مرحله صورت مى‌پذیرد :

 

•    مرحله حاد اولیه که خطرات تهدید‌کننده زندگى در این مرحله رفع شده و معالجه آغاز مى‌گردد؛
•    مرحله واسطه که بازگشت اختلالات متابولیکى در این مرحله مورد انتظار مى‌باشد؛
•    مرحله نوتوانى که در این مرحله کودک براى بازگشت به ساختار طبیعى بدن، به‌خوبى تغذیه مى‌شود؛
•    مرحله آماده‌سازى براى ترخیص که درمان طولانى‌مدت بیمار در خارج از بیمارستان آغاز مى‌شود.

Leave a Reply