چهره های مرد علوم کاربردی فناوری

کرال هکر

توسط 14p.ir

کرال هکر نام هکر فرانسوی است.در ژوئیه ۲۰۰۹، بعضی از درآمدها و اسناد کاربران توییتر بعد از دسترسی غیر قانونی هک کرال هکر، در تک کرانچ منتشر شد. او تا زمان دستگیری ناشنان ماند و در ماه مارس ۲۰۱۰ دستگیر شد.

37314 828191-twiter-hacker-croll Anonymous-hackers-640x330

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment