کره سیب – دانشنامه تصویری برتر

کره سیب

by آشپزی in فوریه 6, 2016

کره سیب شکل خیلی غلیظ پوره سیب است که با حرارت کم و مدت طولانی سیب را با شراب سیب یا آب می‌پزند تا قند موجود در آن کاراملیزه شده و کره سیب به رنگ قهوه‌ای درآید. تغلیظ شکر موجب می‌شود کره سیب را نسبت به پوره سیب مدت بیشتری نگهداری کرد.

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

کره سیب

 

Leave a Reply