کشیدن دندان با هلی کوپتر – دانشنامه تصویری برتر

Blog

کشیدن دندان با هلی کوپتر

by پزشکی, گوناگون in ژوئن 13, 2016

کشیدن دندان با هلی کوپتر

 

هنوز هم افرادی هستند که برای کشیدن دندان به دندانپزشک مراجعه نمی‌کنند یا به آن نخ می بندند و درب را محکم می‌کشند . این بار یک پدر امریکایی برای کشیدن دندان پسرش در اقدامی عجیب از هلی کوپتر استفاده کرد!! یک سر نخ را به دندان پسربچه بستند و سر دیگر را به هلی کوپتر و در یک مانور، دندان از جای خود بیرون آمد .

دانشنامه تصویری فارسی

 

کشیدن دندان با هلی کوپتر

کشیدن دندان با هلی کوپتر

Leave a Reply