زیست‌شناسی علوم پایه

کمرکولی کروپر

توسط 14p.ir

کمرکولی کروپر (نام علمی: Sitta krueperi) نام یک گونه از تیره کمرکولی است.

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
تیره: کمرکولی
سرده: کمرکولی
گونه: S. krueperi
نام علمی
Sitta krueperi

 

 

کمرکولی کروپر (نام علمی: Sitta krueperi) نام یک گونه از تیره کمرکولی است 14p.ir

کمرکولی کروپر (نام علمی: Sitta krueperi) نام یک گونه از تیره کمرکولی است ۱۴p.ir

کمرکولی کروپر (نام علمی: Sitta krueperi) نام یک گونه از تیره کمرکولی است 14p.ir

کمرکولی کروپر (نام علمی: Sitta krueperi) نام یک گونه از تیره کمرکولی است ۱۴p.ir

کمرکولی کروپر (نام علمی: Sitta krueperi) نام یک گونه از تیره کمرکولی است 14p.ir

کمرکولی کروپر (نام علمی: Sitta krueperi) نام یک گونه از تیره کمرکولی است ۱۴p.ir

 

 

 

 

 

 

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment