تاریخ جامعه شناسی علوم انسانی و فلسفه

گاندی جایانتی

07-Mahatma Gandhi

‘گاندی جایانتی’ زادروز کرمچند گاندی است که هر ساله در هندوستان در تاریخ دوم اکتبر این روز را جشن می‌گیرند. این روز یکی از تعطیلات رسمی سراسری هند است.

(Visited 26 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment