زیست‌شناسی علوم پایه

گراز بدبوی لب‌سفید

توسط 14p.ir

گراز بدبوی لب‌سفید (نام علمی:  Tayassu pecari) نام یک گونه از تیره گراز بدبو است.

550px-Wild_Boar_Habbitat_3

(Visited 81 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment