زیست‌شناسی علوم پایه

گراز بدبوی لب‌سفید

توسط 14p.ir

گراز بدبوی لب‌سفید (نام علمی:  Tayassu pecari) نام یک گونه از تیره گراز بدبو است.

550px-Wild_Boar_Habbitat_3

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment