گرگ یال دار بومی آمریکای جنوبی – دانشنامه تصویری برتر

Blog

گرگ یال دار بومی آمریکای جنوبی

by زیست‌شناسی in ژوئن 12, 2016

گرگ یال دار بومی آمریکای جنوبی است که شباهت هایی به روباه قرمز دارد و گونۀ بالغ آن گاها تا 1 متر قد دارد .

 

گرگ یال دار بومی آمریکای جنوبی

گرگ یال دار بومی آمریکای جنوبی

دانشنامه تصویری فارسی

 

 

Leave a Reply