اخبار بین المللی زمین شناسی علوم پایه گوناگون

گورستان ماشین بلژیک

توسط 14p.ir

گورستان ماشین بلژیک در این منطقه در گذر زمان این ماشین ها در جنگل ترک شده و اکنون منظره ای زیبا را در دل جنگل های بلژیک ایجاد کرده است

 

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند 14p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند ۱۴p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند 14p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند ۱۴p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند 14p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند ۱۴p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند 14p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند ۱۴p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند 14p.ir

گورستان ماشین بلژیک این ماشین های فرسوده در جنگل رها شده اند ۱۴p.ir

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment