یسنه – دانشنامه تصویری برتر

یسنه

by تاریخ, جامعه شناسی, چهره های زن, علوم انسانی و فلسفه, فرهنگ و هنر in مارس 16, 2015

اوستا به معنیِ نیایش

 

یَسنَه یا یسن (در اوستا به معنیِ نیایش) به دو معنی به کار می‌رود: یسنه به معنی یک مراسم مذهبی بسیار مهم در مزدیسنا، یا یکی از نسک‌های (نسک به معنی فصلی از کتاب) اوستا است که در این مراسم مذهبی خوانده می‌شود.

نام

این نام از ریشهٔ ایرانی “یز”(yaz)، و در زبانِ اوستا به معنی پرستش و ارزانی کردن قربانی است.واژهٔ “یشتن” (Yashtan)در زبان پهلوی و جشن در فارسی (گرفته شده از یسن) نیز از همین ریشه است.

نسک

یَسنَه یا یسنا نام مهم‌ترین نسک اوستای کنونی است که ۷۲ هات (فصل) دارد و گاهان پنجگانه زرتشت (گاتاها) نیز جزو همین ۷۲ هات بشمار می‌آید. در این نوشته‌ها یزدان‌ها به مراسم فرا خوانده می‌شوند و دستور ال‌عمل مراسم داده می‌شود. مانند بقیه نسک‌های اوستا یسنا نیز به صورت سرود نوشته شده است.

مراسم مذهبی

این مراسم با سرپرستی موبد انجام می‌شود. از نوشیدنی مقدس پراهم (parāhōm) که با استفاده از گیاه هوم (hōm) آماده شده به عنوان قربانی استفاده می‌شود. مراسم شامل خواندن بخش‌هایی از سرودهای نسک یسنا و ارائه کردن نوشیدنی هوم به عنوان قربانی است.

 

 

 

Leave a Reply