زیست‌شناسی سرگرمی علوم پایه

۱۰ حیوان از مبتکرترین و با اندیشه ترین حیوانات در موقع شکار

توسط 14p.ir

در طبیعت قطعا مبتکرترین شکارچیان  از نوع حیوان را زیاد دارد ولی کدام یک خلاق تر و با اندیشه تر هستند ؟

حیوانات برای سیر شدن و غذا خوردن اکثرشان باید شکار کنند و یا باید شکار شوند قانون این است شاید جایی برای ما حیله و شکار آنان با این مدل جالب نباشد و احساس سرزنش کننده ای بوجود بیاید ولی این قانون طبیعت است ۱۰ حیوان هستند که در لیست امروز ما جایی دارند حیواناتی که باهوش ترین و خلاقترین نوع شکارچیان هستند هوشی شبیه به هوش انسان در ترفند حیله و در نهایت شکار طعمه ی خود میتوانید چهره این ده شکارچی از نظر اندیشه و ابتکار در شکار را ببینید

Dolphins

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-1

 

 

Chimpanzees

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-2

Hyenas

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-3

Crocodiles

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-4

Sharks

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-5

Glow Worms

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-6

Killer Whales

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-7

Portia Spider

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-8

Trapdoor Spider

10-of-the-craftiest-predators-found-in-nature-9

wolves2

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment