زهر کژذم – دانشنامه تصویری برتر

Tag Archives: زهر کژذم

همیسکرپیدائه

by زیست‌شناسی, علوم پایه in نوامبر 26, 2014

همیسکرپیدائه (همیسکرپیدائه (نام علمی: Hemiscorpiidae) نام یک تیره از راسته کژدم است.نام علمی: Hemiscorpiهمیسکرپیدائه (نام علمی: Hemiscorpiidae) نام یک تیره از راسته کژدم است.idae) نام یک تیره از راسته کژدم است. طبقه‌بندی علمی فرمانرو: جانوران شاخه: بندپایان زیرشاخه: گیره‌داران رده: عنکبوتیان راسته: کژدم تیره:Hemiscorpiidae