ستاره سهیل شدی! – دانشنامه تصویری برتر

Tag Archives: ستاره سهیل شدی!

ستاره سهیل

by اختر شناسی, علوم پایه in فوریه 25, 2015

ستارهٔ سُهـِیل (آلفا شاه‌تخته، alpha Carinae) یا پَرَک درخشان‌ترین ستارهٔ صورت فلکی شاه‌تخته است. سهیل پس از شباهنگ دومین ستارهٔ پرنور آسمان شب است ولی در مدارهای شمالی قابل دیدن نیست. برای نمونه در شهر تهران تنها یک درجه از افق بالا می آید و بعد از حدود ۳ ساعت غروب می کند و در […]